Все Об Истории Вышивки.

«Ляхівка». Ця мережка в народній вишивці застосовується і самостійно, і як обмежувальна лінія в орнаментальних смугах.

Для виконання мережки з тканини висмикують нитки в такій послідовності: три висмикнути, три залишити, потім висмикнути 6-10 ниток, три залишити і знову три ішемикнути. По краях мережки нитки стягують у стовпчики. Стовпчики середньої прорідженої смуги стя-іують «одинарним прутиком» послідовно з виконанням накидної петлі справа наліво. Нитку закріплюють справа на ряді б (рис. 31). Виконують «одинарний прутик» на двох перших стовпчиках уздовж ряду б, накинувши робочу нитку петлею проти руху стрілки годинника, охоплюють голкою два наступних стовпчики (петля 1-2). Далі захоплюють накидною петлею верхню середню смугу тканини (петля 2-3), перші два стовпчики (петля 3-4) і. підхопивши вже прокладену нитку петлі, виводять голку знову в точку початку роботи. Це положення петлі наведено нарис. ЗІ. Потім виконують «одинарний прутик» на третьому й четвертому стовпчиках (уже об'єднаних накидною петлею), п'ятому та шостому і знову, виконуючи накидну петлю, стягують у пучок наступні чотири стовпчики.


Багаторядна «ляхівка» дуже часто використовується в українських вишивках. її виконують як і однорядну, але в другому й усіх наступних рядах стягування в пучки пропалять у шахоппму порядку. Для прискорення роботи баїаторядну «ляхівку» можна виконати без стягування ниток тканини внутрішніх смуг у стовпчики.


«Ляхівка з настилом» - поширена на Полтавщині мережка. Це складна багаторядна мережка, в якій ряди стовпчиків розділені невеликим» смужками цілісної тканини у дві-три нитки (чисницями). Вишивку здійснюємо за рядами знизу догори і справа наліво вздовж однієї витягнутої смуги тканини. Настил і повітряні пе

ІГІІЬКИ виконуються послідовно однією робочою ниткою. ІІІ/шовідно до малюнка переплітаємо настилом певну мпькість стовпчиків мережки на всю їхню висоту, потім виконуємо повітряні петельки, об'єднуючи чотири »іошічики або попарно, знову відповідно до малюнка ви-мшусмо настил у цьому ж ряді і т. д. Завершивши таким •ціпом один ряд, робочу нитку закріплюємо на лівій ка-чилочці й починаємо роботу з правого краю мережки, але пжс в ряду, що лежить над тим, який пройдено.

Потім переходять по краю мережки до третього стовпчика, обкручують його до середини й переходять до четвертого і т. д. Пройшовши весь ряд так, шо перехід робочої нитки від стовпчика до стовпчика міститься то посередині, то біля краю, знову проходять ряд у тому ж порядку, але обкручують уже верхні половини стовпчиків.


«Затягування». Ця старовинна мережка характерна для полтавської вишивки. Поєднується з глухим швом «занизування». Свою назву дістала від способу вишивання. Узор утворюється не настиланням, а затягуванням робочої нитки замість висмикнутої. За рахунок цього створюється враження ажурності. Виконують мережку нитками неяскравих кольорів, близьких до кольору тканини (світлішими чи темнішими).


Починають вишивати з правої качалочки і в міру збільшення рядів мережки качалочки дошивають. Для кожного ряду мережки із тканини витягуємо по одній нитці через дві нитки тканини. У першому (нижньому) і останньому рядах мережки узор не вишивають.


Отож другий ряд мережки відповідає першому рядові узору. Закріплюємо робочу нитку справа на качалочці й затягуємо її методом штопки.


Сайт создан в системе uCoz