Все Об Истории Вышивки.ЗМЕРЕЖУВАННЯ

Перш ніж приступити до змережування, треба підго¬тувати краї деталей виробу. Для цього край виробу підги¬нають на 3 мм, потім ще раз на 3 мм І приметують нит¬кою кольору тканини виробу. Підшиваючи рубець, на голку набирають одну нитку тканини, щоб не було видно стібків. Ширина підрублювання не повинна перевищува¬ти 5 мм. Змережування «смужечкою». Підготовлені краї обох деталей виробу обшивають «петельним швом» гру¬пами по два стібки і складають обидві деталі виворотом одну з одною. Потім, не захоплюючи краї виробу, змере¬жують ниткою темнішою, ніж колір тканини. Роботу по¬чинають з правого кінця. На голку набирають відразу два стібки «петельних швів»: один стібок одного краю виро¬бу, другий — другого. Протягують робочу нитку, затягу¬ють петлю й закріплюють робочу нитку для початку ро¬боти. Потім, роблячи петлю робочою ниткою справа наліво, вводять голку в петлю і, затягуючи її, з'єднують обидва краї (рис. 56).

Далі змережування роблять через один стібок краю. Зробивши петлю справа наліво робочою ниткою, вводять голку з-за петлі рухом на себе всередину петлі, водночас підхопивши голкою обидва стібки «петельних швів». Протягнувши робочу нитку до кінця, затягують петлю.

У такий спосіб петлями через один стібок з'єднуємо кожні два стібки краю. Після розпрасування деталей ви¬ходить смужечка змережування.

Змережування «черв'ячком». Обидва підготов¬лені краї виробу (тобто вже підрублені) складають у стик, лицьовим боком догори. Робочу нитку закріплюють під підрубкою і виводять голку на лицьовий бік лівої деталі виробу в підрублений край (рис. 57), По краю лівої деталі стібків. Кожний стібок віддалений від іншого на одну нитку тканини. Кількість стібків, тобто ширина «город¬ка», залежить від довжини стібка: обидві сторони «город¬ка» (вертикальна і горизонтальна) мають бути однакові. На переході від одного городка до другого робочу нитку закріплюють петлею. Змережування «зубцями» і «плахтовим швом». Цей вид виконують аналогічно змережуванню «городка¬ми», тільки кількість стібків має бути обов'язково непар¬на. Кожний стібок на одну нитку довший від поперед¬нього. Найдовший стібок — середній, найкоротші — два крайніх. Перехід від одного «зубця» до другого закріплю¬ють петлею.
Сайт создан в системе uCoz