Все Об Истории Вышивки.ОБРОБКА КРАЮ ВИШИВКИ

Бахрома. Це найпростіший вид обробки рівного краю виробу. Існує кілька способів виконання бахроми по суцільній тканині.

Бахрома мережкою. Бахрому можна виконати будь-якою з розглянутих вище мережок. Для цього на потрібній відстані від краю тканини висмикують нитки для мережки і внутрішній край прорідженої смуги оброб¬ляють «одинарним прутиком», а всі нижні нитки висми¬кують.

Бахрома з іншої тканини. Цей спосіб дає мож¬ливість зробити густу двоколірну бахрому: один колір (верхній) — колір основної тканини, другий (нижній) — контрастний колір підкладеної тканини.

Смужка тканини контрастного кольору має бути вдвоє ширша, ніж майбутня бахрома. Смужку складають по довжині пополам і запрасовують. На основній тканині на відстані від краю виробу, що дорівнює ширині майбут¬ньої бахроми, висмикують кілька ниток для мережки. Впритул до зовнішнього краю прорідженої смужки по ви¬вороту приметують тканину контрастного кольору. При цьому згин смужки накладають точно по висмиканій нитці, щоб проріджена доріжка була немовби продовжен¬ням згину. Потім по цьому краю виконують мережку «одинарний прутик». Виконуючи стібки мережки по ос¬новній тканині, водночас прошивають і підкладену тка¬нину по згину. Для настилання і вишивання мережки ви¬користовують нитки з підкладеної тканини.

Бахрома швом «занизування». На рисунку по¬казано лицьовий бік узорної смуги з бахромою, яку вико¬нано швом «занизування».Починають вишивати смугу справа. Підхопивши на ширині бахроми, протягують робочу нитку, але не до кінця, а залишаючи вільний кінець її такої довжини, якою буде бахрома завширшки. Повторюють ще раз стібок і туго Його затягують. Цей стібок закріплює в тка¬нині бахрому з кольорових ниток. Потім по узору прокла¬дають необхідну кількість стібків, завершуючи останній стібок, з верхньої обмежувальної смужки. Зворотним хо¬дом голки через нитку вліво вишивають другий ряд. Ос¬танній стібок лежить на тих самих горизонтальних ниточ¬ках тканини, що й перший, але лівіше на одну вертикаль¬ну нитку. Цей стібок також повторюють двічі, після чого, залишивши кінець робочої нитки, що дорівнює ширині бахроми, обрізають нитку.
Сайт создан в системе uCoz