Все Об Истории Вышивки.«Обметувальний шов» скріпляє нитки тканини по краях. Існує два його види — «через край» і «петель-ковий». Шов «через край» показано нарис. 54/1. Тканину кладемо лицьовим боком до себе і краєм догори. Лінією шва є край тканини. Проколи голкою зі зворотного боку тканини на лицьовий робляться через невелику відстань. Після проколу нитка огортає край тканини до наступно¬го проколу, таким чином, лицьовий стібок переходить у зворотний по краю тканини й цей єдиний стібок лягає з нахилом уліво на лицьовому боці й управо на зворотному (рис. 54/1) (зворотний стібок показано пунктиром). Чим частіші проколи, тим менший нахил стібків. Якщо вко¬лювати голку через кожну вертикальну нитку тканини, то утворюються щільні вертикальні стібки. Цей шов називається «качалочками». Він є. основним під час обробки краю тканини в мережках і «вирізуванні».

«Обметувальний петельний шов» утворився на основі шва «через край». Проколи також робимо зі зво¬ротного боку, але робота йде зліва направо. Робочою нит¬кою на кожному стібку робимо петельку. Голка прохо¬дить крізь цю петельку й затягає її на краю тканини ірис. 54/2). Робочу нитку при цьому необхідно тягти вздовж лицьового стібка вгору, до краю тканини. Тоді пе¬телька, що поєднує сусідні стібки, лягає на край шва, тобто на край тканини, і лицьовий стібок приймає верти¬кальне положення. У правильно виконаному «петельному шві» зворотні стібки завжди лягають на тканину верти¬кально, незалежно від відстані між сусідніми стібками. В цьому положенні їх утримує поєднувальна петелька. «Петельний шов» шиється зліва направо, але пе¬телька, що поєднує сусідні стінки, лягає не по верхньому краю шва, а по нижньому. На рис. 54/3 показано вико¬нання цього шва по суцільній тканині. В цьому випадку голку з робочою ниткою після виходу з тканини тягнемо вертикально вниз уздовж стібка, тобто вздовж тканини.

З простих швів, які ми розглянули, утворилося різно¬маніття вишивальних швів, ідо й становлять багатство ук¬раїнської вишивки.
Сайт создан в системе uCoz