Все Об Истории Вышивки.Часто потрібно змінити (збільшити або зменшити) розмір рисунка. Для цього вихідний (початковий) рисунок розліновують на однакової величини квадрати, і чим во¬ни дрібніші, тим точнішим буде збільшення або змен¬шення. Потім на чистому аркуші паперу креслять таку са¬му кількість квадратів, відповідно збільшивши чи змен¬шивши їхні розміри. Після цього з початкового (вихідно¬го) рисунка переносять на нові квадрати всі основні точ¬ки, сполучають їх плавними лініями й у такий спосіб одержують збільшену чи зменшену точну копію рисунка. Щоб рисунок не викривлявся, треба чітко викреслювати вихідні й нові квадрати.


НАЙПРОСТІШІ ШВИ
Усі види швів, що застосовуються в українському на¬родному вишиванні, можна поділити на лічильні й по вільному контуру. Лічильні шви виконують на основі лічби ниток тканини. Шви по вільному контуру вишива¬ють на попередньо нанесеному рисунку на тканині. До них належать різноманітні декоративні шви: «петельний», «тамбурний» та їх різновиди — «стебловий*, «полтавська» та «художня гладь», ришельс.

Лічильні шви виконують на попередньо прорідженій (нитки висмикують чи підрізають) або суцільній тканині (полотні). Перші називаються «ажурними», другі — «глу¬хими швами». До групи «ажурних» лічильних швів нале¬жать мережки, «вирізування», «сітки», а до «глухих» — лічильна «пряма» і «коса гладь», хрестики, різнома¬нітні декоративні лічильні шви, «занизування», «наби¬рання» та ін.
Сайт создан в системе uCoz