Все Об Истории Вышивки.Сьогодні в усіх місцевостях України полюбляють ви¬шивати рушники хрестиком. На Чернігівщині рослинні мотиви хрестикових узорів укладаються в горизонтальні смуги орнаменту, з найбільш крупними мотивами внизу рушника. Крім знання технік вишивки рушників, регіональних особливостей шитва, слід також вміти гарно закінчити роботу. Для цього після вишивання основного узору руш¬ник необхідно підрубити або ж закінчити мереживом, ки¬тицями. Рубці підшиваються з вивороту на нитках, що за¬здалегідь висмикуються з основи й утворюють вузеньку мережку. Підвертають рубці на 0,5 см. За допомогою ме¬режки відбувається перехід від рубця до орнаментальної композиції. Найчастіше використовують рубець з «оди¬нарним», «подвійним» або «роздільним» прутиком.

Рубець з «одинарним прутиком». Від верхнього краю тканини відступаємо на 2 см, витягуємо одну гори¬зонтальну нитку. Паралельно витягнутій нитці підвер¬таємо 0,3 см від краю тканини й ше раз підвертаємо 0,4 см для рубця так, щоб край його ліг уздовж витягну¬тої нитки. Закріплюємо робочу нитку під рубцем на місці витягнутої нитки від правого краю тканини, набираємо на голку чотири нитки основи, протягуємо під ними справа наліво робочу нитку й покриваємо її стібком, тоб¬то обкручуємо прутик, уводимо голку вгору й захоплюємо одну нитку підгорнутого краю тканини, обов'язково на¬впроти четвертої нитки, набраної на голку. Утворюємо обкручений прутик. Таким чином вишиваємо «одинар¬ний прутик», чисницею (дві горизонтальні нитки) є одна нитка підгорнутого краю тканини, розташована пара¬лельно витягнутій нитці.

Рубець із «подвійним прутиком». Виконавши рубець з «одинарним прутиком» з вивороту, перевертаємо тканину на лицьовий бік, відраховуємо від витягнутої нитки чотири горизонтальні нитки (дві — на чисницю, дві — для продовження мережки), вишиваємо праву й ліву закріпки, перерізаємо внизу, набираючи на голку ті ж чотири нитки верхнього ряду. Закінчивши обкручувати другий ряд прутиків до лівої закріпки, кінець нитки аку¬ратно ховаємо під закріпку та обрізаємо його ножицями.

Рубець із «роздільним прутиком». Підрубивши «одинарним прутиком* з вивороту, перевертаємо тканину на лицьовий бік, відраховуємо від витягнутої нитки чоти¬ри горизонтальні нитки (дві — на чисницю, дві — для «роздільного прутика»), виконуємо закріпки, перерізаємо й витягуємо дві нитки для «роздільного прутика». Закріпивши робочу нитку під правою закріпкою, беремо на голку внизу справа наліво половину ниток першого верхнього обкрученого прутика {тобто дві нитки), дві нитки другого верхнього обкрученого прутика, утво¬рюємо «роздільний прутик» із чотирьох ниток. Продов¬жуємо вишивати.
Сайт создан в системе uCoz