Все Об Истории Вышивки.Зображення жіночої постаті з двома птахами в ру¬ках — мотив, що зберігся в найдавніших рушниках Поділля та Полтавщини. Па подільському рушникові — по боках фантастичні птахи, на полтавському — фантас¬тичні істоти, шо нагадують оленів. Можливо, не зобра¬ження рожаницького божества родючості, культ якого ся¬гає давніх міфологічних уявлень про небесних володарок світу. За припущенням Б. Рибакова, вшановування нале¬жать до осінніх свят, які з приходом християнства були з'єднані зі святом Різдва Богородиці — 8 вересня. До гос¬подарської родючості додавалася родючість людська — адже це час, коли влаштовувалися весілля. Звернення до рожаниці було подвійним. З одною боку — поляка за врожай, з другого — прохання про допомогу під час по¬логів. Зображення двох птахів — далекий відгук магічної жертви, що приносили мисливці божествам неба. Він збігався з часом осіннього свята врожаю, давнім святом «Рожаниць».

По боках Богині вишиті фантастичні істоти, можливо, це олені, вигляд яких змінено в довготривалій традиції. їх зображення с свідченням давнього міфо¬логічного уявлення про небесних оленів, як відлуння міфу мисливців. У XIX столітті ця традиція була майже несвідомою, не підкріпленою знанням відповідних міфів, але достатньо міцною, щоб зберігати окремі елементи ар¬хаїки, окремі уявлення про первісний міф, відгук мис¬ливських вірувань. Ці рудименти — зображення небесних оленів — до сьогодні збереглись у розписі писанок Кар¬пат, і передусім Космача. Водночас вишивка рушників зберегла не лише первісний культ оленів, але й шлях по¬ступової заміни їх новішими зображеннями — кіньми.

Тобто відбувався процес переходу від космогонічних зоб¬ражень з небесними оленями до жіночих зображень з ре¬альними кіньми вже земного ярусу. Можливо, вишите зображення на подільському рушникові XVIII століття — не «ідеограма заклинання весни» — і є дуже змінене транс¬формоване зображення Макоші, богині, яка в язичниць¬кому пантеоні уособлювала «матір врожаю», була боги¬нею добра й достатку, надзвичайно давнім землеробсь¬ким божеством. З часом культ язичницької Макоші було витіснено християнською Парасксвою, яка стала покро¬вителькою жіночих ремесел, поля й домашніх тварин.
Сайт создан в системе uCoz