Все Об Истории Вышивки.Етнічні райони Карпат дотепер зберегли свої традиції вишивки. Саме тому вирізняється вишивка Бойківшини, Опілля, Покуття. Покуття займає територію на південно¬му сході в межиріччі Дністра, Бистриці Надвірнянської, Ворони та Пруту. Покуття розташоване у Придністров¬ській частині Поділля та Прикарпаття, охоплюючи райо¬ни Снятинський, Городенківський, Тлумацький, частко¬во Коломийський, Тисменииький. У с. Корнів Горо¬денківського району популярною є вишивка дрібним хре¬стиком орнаментів в поєднанні з мережкою хрестатою, в с. Ясенів ПІльний — сорочки, в яких плечики вишиті ор¬наментом «розкалисті». На Покутті поширеним був зви¬чай сорочки «рїсити». Варіанти червоного кольору в різних селах Покуття мали свої відмінності. У Стецеві «червонєнки» були оранжевого кольору, у Воронівцях І Раковцях (Городенківський район) — темно-вишневого.

Улюблений сюжет узору — композиція із чотирикут¬ників, уся площина яких заповнювалася нитками блиску¬чого кольору. Сорочки «чорнєнки» носили заміжні жінки. Оздоблювали їх здебільшого орнаментом геомет¬ричних мотивів. Це скісні вертикальні або розміщені в шаховому порядку лінії, що суцільно вкривали весь ру¬кав. Нижче плечика й «морщенки» смуги орнаменту роз¬ташовувалися горизонтально у три-чотири ряди, склада¬ючись із різноманітних елементів: ромбів, квадратів, зигзагів. Особливістю сорочок є ажурне мережання окре¬мих частин, шви перетворювалися на широкі орнамен¬тальні смуги, переважно вишневого кольору. На Покутті трапляються мотиви геометричного орнаменту — ламана лінія, хрест, квадрат з гачками, що виконувалися «вирізу¬ванням», «виколюванням», у Снятинському районі — білим, у Тлумацькому — чорним.

Село Виженка Чернівецької області славиться народ¬ними умільцями. У руках Параски Клим розквітають усі барви цього краю, багатство кольорів лягає на полотно рушників, сорочок. Особливо майстерно вишиває вона сорочки «рукав'янки», щедро прикрашені скісними лініями орнаментальних узорів. Найулюбленіша гама ко¬льорів — поєднання жовтого й коричневого або вишне¬вого й зеленого.
Сайт создан в системе uCoz