Все Об Истории Вышивки.«Поздовжня низь». Вишивають на зворотному боці майбутньої вишивки швом «уперед голку», набираю¬чи на голку стільки ниток, скільки відповідає рисункові. Кожний ряд стібків прокладається від одного краю до другого через одну нитку тканини. Наприклад, перший ряд рисунка вишиваємо справа наліво, другий, відступив¬ши одну нитку тканини вгору, прокладаємо вже зліва на¬право. «Поздовжня низь» повністю відповідає шву «зани¬зування», тільки шиється на зворотному боці тканини. При цьому обов'язково голку необхідно вводити між нит¬ками тканини. Гладь «кафасор» поширена на Поділлі. її вишива¬ють вертикальними стовпчиками, які складаються з горизонтальних стібків (рис. 43). Весь рисунок виконують нитками одного кольору. Вишивши один вертикальний стовпчик через увесь узор, вишивають сусідній і т. д., до¬ки не заповниться весь орнамент. Кожний стібок «кафа-сора» віддалений від Іншого на одну або більше ниток (відповідно до рисунка).


Гладь «поверхниця» також поширена в західних областях України й цікава своїм виконанням. «Поверхни-цю» завжди використовують у поєднанні з іншими шва¬ми — «низзю», хрестиком. Вишивають нитками пастельних кольорів. Це досить красива, прозора вишивка (рис. 44). «Переплетені мережки». Ця мережка характерна для західних областей України. Щоб виконати ЇЇ, вільні нитки тканини стягують у тонкі стовпчики з трьох-чоти-рьох ниток, утворюючи мережку «подвійний прутик». Потім закріплюють товсту кручену нитку праворуч на середині мережки і схрещують по два стовпчики {рис. 45/1). Для цього на голку набирають два сусідніх стовпчики й рухом голки на себе знизу вгору другий стовпчик вивер¬тають за перший (рис. 45/2). Нитку протягують.

Щоб мати «подвійну переплетену мережку», замість двох сусідніх стовпчиків переплітають чотири, причому попарно переплітають перший стовпчик з третім, а дру¬гий — з четвертим (рис. 46/1). Спочатку набирають на голку перший І третій стовпчики, а другий залишається під голкою. Попереднім способом переплітають стовпчи¬ки {рис. 46/2). Потім, відтягнувши протягнуту нитку про¬ти руху вишивки, підхоплюють на голку другий І четвер¬тий стовпчики (рис. 46/3) і тим самим рухом перепліта¬ють і цю пару. Протягують нитку, таким чином одержу¬ють складне красиве переплетення з чотирьох стовпчи¬ків {рис. 46/4).


«Шабак» — мережка з настилом без прутика, вико¬нана яскравими контрастними нитками. Край майбутньої мережки попередньо обшивають по висоті «качалочка-ми». «Качалочка» — це стовпчик з паралельних стібків, виконаних через одну нитку тканини. Ширина — 3—5 ниток. Потім нитки, закріплені «качалочкою», підрізають і витягують на 2—3 см. Настил виконують нитками різно¬го кольору. Сходинки настилу в цій мережці вибирають довільно. Усі переходи робочої нитки ховають у настил. В міру ви¬конання узору додатково підрізають і витягують нитки. Виконуючи всі операції послідовно, вишивають орнамен¬тальну смугу (рис. 47).
Сайт создан в системе uCoz